FANDOM


Statsborgerskap var en ordning ble forslått innført av Bennys første regjering på det første andetingsmøtet som ble avholdt, 8. mars 2015. Baktanken var å redusere mulighetene for juks under valgene, samtidig som man hadde bedre kontroll over medlemmer og bedrifter som måtte betale skatt.

Regjeringen trakk tilbake forslaget etter omfattende motstand og boikott.

Forslaget Rediger

For å få statsborgerskap, foreslo Regjeringen at man må oppfylle følgende krav:

  • Må ha vært medlem på siden i minimum 2 uker
  • Må ha skrevet minst 25 forumposter
  • For å opprettholde statsborgerskapet må man ha vært aktiv i løpet av de siste 6 månedene
  • For å få statsborgerskap må man betale en engangsavgift på 100 ak

Som statsborger skulle man få ulike goder, som takk for at statsborgerne er pliktoppfyllende og betaler skatt:

  • Man kan være medlem i partier
  • Man kan stemme under andetingsvalgene
  • Man kan stemme under folkeavstemninger
  • Man kan starte bedrifter som kan få statsstøtte

Andebys Liberale med flere boikottet ordningen, og etter mange diskusjoner og mye motstand trakk Regjeringen tilbake forslaget.