FANDOM


Denne artikkelen omhandler forumseksjonen. For selve politikken, se Politikk.

Politikk er en forumseksjon i forumetDonaldForum. brukes til diskusjoner rundt politikken på siden, og ble opprettet den 19. februar 2015. Politikkforumet har 182 tråder og 4 707 poster (01.07.2015), i tillegg til en underseksjon ved navn Andetinget som brukes til andetingsmøter.


Forumseksjoner på DonaldForum