FANDOM


Ny Kraft er et politisk parti på DonaldForum. Partiet ble etablert 29. desember 2015 av Fancy og Galaniitoluodda, etter at Galaniitoluodda lekket informasjon til Fancy om en kommende blokk mellom Galaniitoluoddas forhenværende parti MAX og Moderat.

Historie Rediger

Partiet ble grunnlagt 29. desember 2015 av Fancy og Galaniitoluodda. Ingen av de hadde vært i samme parti siden Moderniseringspartiet ble nedlagt, med unntak av at Galaniitoluodda var medlem i Frihetspartiet i et døgn. Fancy kom fra partilederstilling i Folkepartiet de Liberale, mens Galaniitoluodda var medlem i MAX. Han meldte seg i midlertid ut etter å ha havnet i konflikt med de øvrige medlemmene for å ha lekket konfidensiell informasjon om en kommende blokk til Fancy.

Partiet fikk raskt mange medlemmer, og er per 21. februar 2016 det nest største partiet på forumet etter MAX.

Ny Kraft stilte til sitt første valg i januar 2016. Fancy stilte som partiets statsministerkandidat, og Galaniitoluodda stilte som andetingspresidentkandidat.

I februar 2016 trakk Galaniitoluodda seg som partiets 1. nestleder. Yayo, som var partiets 2. nestleder, overtok Galaniitoluoddas verv, og Kabonga ble partiets 2. nestleder.

Merkesaker og partiprogram Rediger

« AKTIVT BEDRIFTSLIV

Ny Kraft ønsker å tilrettelegge for et aktivt bedriftsliv på DonaldForum. Vi har mange spennende planer når det gjelder dette feltet.

SENKE RENTEN I BANKEN Vi ønsker å senke renten i banken helt ned til 0,5 %. Som den er nå, på 4 %, er den urealistisk høy og skaper ekstrem inflasjon, noe som gjør det komplisert for bedrifter. At man derimot skal få formuen sin tredoblet bare ved å logge på hver dag i én måned, vil ødelegge for et aktivt bedriftsliv.

JEVNE UT ØKONOMISKE FORSKJELLER Fordi vi ønsker et aktivt bedriftsliv vil vi i tillegg fjerne deler av formuen til de med et urealistisk høyt beløp. Dette ønsker vi for å senke inflasjonen, og gjøre pengesystemet mer realistisk, samtidig som 1 AK blir mer verdt. Pengene skal gå uavkortet til statskassen, og skal brukes til blant annet støtte til konkurranser. Vi vil selvfølgelig ikke gjøre dette flere ganger i fremtiden, selv om enkelte vil tjene seg ekstremt rik i forhold til andre, f.eks. ved å jobbe i egne bedrifter. Vi synes derimot at det er uheldig med så store forskjeller ettersom alle pengene er tjent inn med rente, og det er i praksis umulig å tjene seg rikere enn de rikeste.

STATSKASSE OG LØNNINGER Statskasse og lønninger er sentrale tema når vi skal få til et velfungerende bedriftsliv på siden. Partiet har foreløpig ikke tatt standpunkt når det gjelder inntekter til staten, og holder alle alternativer åpne. Vi ønsker at staten gir månedlige lønninger til bl.a. andetingspresidenten, andetingsrepresentanten, regjeringen, ansatte i Valgetaten, m.fl.

JA TIL POLITI / DOMSTOL Ny Kraft støtter et politi / en domstol på DonaldForum. Ved mindre lovbrudd skal man kunne få små bøter av politiet, samt bli oppført i et register over medlemmer som har brutt loven (uten rettssak). Ved mer alvorlige lovbrudd som spionasje og valgjuks skal det avholdes en rettssak, og man kan bli straffet av Domstolen. Per i dag ønsker vi kun bøter som straff, men er åpne for å ta i bruk flere straffemetoder i fremtiden.

INNFØRE FORSKRIFT OM RETTSSIKKERHET Vi i Ny Kraft ønsker å innføre forskrift om rettssikkerhet for bedre sikkerhet når det gjelder rettssaker o.l.

MER MAKT TIL ANDETINGET Vi ønsker at fremtidens DonaldForum skal styres av brukerne. Derfor foreslår vi at DonaldForum gjøres om til et skikkelig demokrati, der Andetinget blant annet vedtar forumregler (og utnevner moderatorer?), samt administrerer bl.a. design og funksjoner på siden.

FLERE ARRANGEMENTER Vi ønsker flere godt gjennomførte arrangementer på forumet. Vi ønsker å være en aktiv søttespiller til arrangementer arrangert av privatbrukere, men kommer også til å gjennomføre større arrangementer som partiorganisasjon eller i regjering.

FLERE DESIGNALTERNATIV Synes du dagens design er kjedelig? Eller har du bare begynt å gå lei? Vi ønsker å åpne for at brukere kan designe egne forumdesign. Å selge design kan også være en god måte å tjene AK på, og sånn sett et ledd i å bygge opp et aktivt bedriftsliv på forumet.

 »

– Ny Krafts partiprogram, 21. februar 2016

.

Andetingsvalg Rediger

Valg Stemmer Mandater
Februar 2016 9 av 25 4 av 11

Medlemmer Rediger