FANDOM


Moderatorer

Moderatoroversikten på DonaldForum, 31. mai 2015.

En moderator (forkortet mod, også med vilje feilstavet morderator) har ansvar for å håndheve forumreglene samt sørge for generell trivsel. Å være moderator er ingen betalt jobb og er ingen stilling som utlyses eller kan søkes på. Veset bestemmer hvem som skal bli moderatorer selv. En moderator har også ansvaret for å svare på spørsmål om forumet. Per dags dato er det seks moderatorer på DonaldForum, hvorav tre i tillegg har administratorrettigheter.

Moderatorer Rediger

Se også: Liste over moderatorer

Moderatorfunksjoner Rediger

Moderatorer har tilgang til følgende spesialfunksjoner:

  • Endre poster
  • Flytte poster
  • Slette poster
  • Flytte tråder
  • Låse tråder
  • Slette tråder
  • Gjøre tråder sticky
  • Gjøre tråder annonsert
  • Sjekke IP-adresser
  • Utestenge medlemmer