FANDOM


Hjelp er en forumseksjon i forumetDonaldForum. Det er en seksjon hvor medlemmene kan spørre om hjelp til f.eks. skoleoppgaver, men også stille spørsmål om DonaldForum. Hjelperommet har 59 tråder og 783 poster (18.11.2015).

Seksjonen het opprinnelig Hjelperommet, men ble omdøpt til Hjelp i november 2015. Hjelperommet ble fjernet Januar 2016


Forumseksjoner på DonaldForum