FANDOM


Forumet Rediger

  • Forumet blir styrt av 4 moderatorer, og to administratorer, de 6 er administrasjonen. Forumet drives av Veset, Veset er også grunnlegger og administrator.

Administrasjonen/Redaksjonen

  1. Veset - Administator
  2. Pusi96 - Administrator
  3. Amore - Moderator
  4. Ku-melkeren- Moderator
  5. Tor Duck - Moderator
  6. RK4000 - Moderator

Klanene Rediger

donaldforum så er det 5 grupper alle har tilgang til (Ikke hele tiden, man kan kun være medlem av en klan samtidig.), de kalles klanene. De fem klanene sine navn er: Hakkespettene, Milliardærene, Skurkene, Smartingene, og latsabbene, alle har sine egne klanforum, de har også sine egne klanledere, men det er forskjellige navn på tittelen:

I hakkespettene er navnet til klanledreren leirleder, leirlederen pr 26. februar er The Fighter Andre. Milliardærene sitt klanleder navn er bare borgermester, pr 26. Februar er borgemesteren Tralan. Skurkene sitt navn på klanleder er mafiaboss, PR 26. februar så er mafiabossen i skurkene Amore. I smartingene heter klanlederen bare borgemester, PR 26.'februar er borgermesteren i smartingene RK4000. Latsabbene sitt navn på klanleder er sofakonge, den sittende sofakongen er Markgreve Taco Duck

Klanene har også egne klanemblem, noen av dem er skaffet ut av konkuranser, noen andre er skaffet fra å leie inn tegner.