FANDOM


Denne artikkelen omhandler leken. For forumseksjonen, se Dofoby (forumseksjon).
Dofoby Hovedrommet

Hovedrommet 8. mars 2015 etter at husleken hadde startet på alvor.

Dofoby-leken er et rollespill/en forumlek som startet den 8. mars 2015 da Lizz lagde en tråd som skulle være hennes og Eiketreet sitt hus. Mange ble inspirert og i løpet av dagen ble det opprettet over 10 hustråder eller andre lignende tråder i Hovedrommet, hvor leken startet. Flere brukere likte ikke at Hovedrommet ble fylt med slike innlegg og derfor ble det neste dagen opprettet en forumseksjon for leken, ved navn Dofoby. De fleste hustrådene i byen ble likevel inaktive etter få dager.