FANDOM


Andetingsvalget juni 2015 var et parlamentsvalg på DonaldForum som ble avholdt fra 17. til 20. juni 2015 for å velge representanter til Andetinget for perioden juni 2015–august 2015. Valget ble avholdt fra onsdag 17. august kl. 00.00.00 til lørdag 20. august kl. 23.59.59 av Valgetaten. Dette var det siste andetingsvalget som kun varte fire døgn.


Resultat Rediger

Parti Stemmer Mandater
# % ± pp # ±
Moderniseringspartiet

10

40,0

+2,1 Økning

5

+1 Økning

Andebys Liberale

9

36,0

+5,0 Økning

3

+3 Økning

Det Reducklikanske Renoveringsparti

3

12,0

-1,8 Nedgang

1

-1 Nedgang

Donaldunionen

3

12,0

-1,8 Nedgang

1

-1 Nedgang

Totalt antall stemmer fordelt på lister

25

100,0

0,0 Stabil

11

Stabil

Blanke stemmer

0

0,0

Forkasta stemmer

0

0,0

Antall frammøtte

25