FANDOM


Andetingsvalg er valg som avholdes to ganger i året for å velge representanter til Andetinget. Alle partier kan stille til valg, og alle brukere som oppfyller kravene i Valgloven har stemmerett. Det skal velges til sammen 11 representanter.

Valgetaten har ansvar for å forberede og avholde valget, og legge ut resultat. Utregningsmetoden for stemmene er Sainte-Laguës modifiserte metode.