FANDOM


Andetingsrepresentanter er medlemmer som sitter på Andetinget. Jobben til en representant går ut på å delta i andetingsmøtene og representere partiet han/hun er med i. Andetinget har 11 folkevalgte representanter som velges ved hvert andetingsvalg, det vil si to ganger i året.

Andetingsrepresentanter kan sende inn saker til møtene, og deretter vil Andetinget diskutere saken og stemme over den. Ved flertall i Andetinget vil saken/forslaget bli vedtatt. Dersom en representant ikke kan stille, kan han/hun få en vara på plass.

Se også Rediger