FANDOM


Andetinget er en underseksjon i Politikk-forumetDonaldForum. Underseksjonen brukes til andetingsmøter og andre ting som har noe å gjøre med Andetinget. Det er kun andetingspresidenten som har mulighet til å opprette emner i seksjonen, og kun andetingsrepresentanter har lov til å kommentere emnene.

Vanlige medlemmer har mulighet til å se på møtene, men ikke delta.

Forumseksjoner på DonaldForum