FANDOM


Andebys Liberale (AL) er et tidligere aktivt politisk parti på DonaldForum, grunnlagt av RK3000 den 21. februar 2015.

Partiet er i opposisjon, men har ingen representanter på Andetinget.

Sammen med sitt koalisjonsparti, Donaldunionen, tapte partiet opprinnelig valget for Moderniseringspartiet (med Renoveringspartiet som støtteparti), i februar 2015, og satt altså i opposisjon.

Så lenge Moderniseringspartiet eksisterte, var AL deres største politiske rival.

Partiet var en stund det største på DonaldForum, som følge av Moderniseringspartiet sin nedleggelse i juli 2015.

Dette forandret seg imidlertid etter nyvalget 16.-20. august 2015, som AL ikke deltok i.

Andebys Liberale har 4 medlemmer (per 30.01.2017) og ledes av partiets ledere RK4000.

Den 28. januar 2017, formet Andebys Liberale for første gang en Regjering, i samarbeid med Fancy Parti.

Historie Rediger

Andebys Liberale ble etablert 21. februar 2015 av RK3000, og partiet fikk raskt mange medlemmer, deriblant Amore og BIH_Pride. Under andetingsvalget februar 2015 fikk partiet 3 seter i Andetinget, og var i opposisjon med koalisjonspartiet Donaldunionen (med 2 seter). Partiet var kjent for å være uenig med partiene i Bendiks første regjering og fikk en del støtte fra medlemmer som ikke var med i Andetinget. Partiet fikk flere medlemmer.

Den 12. april 2015 ble Donopartiet (ledet av Andre) slått sammen med AL for å bli et større parti. Dette ble informert 22. april.

3. august 2015 forlot RK3000 og BIH_Pride AL for å starte opp partiet MAX igjen.

Som følge av at mange medlemmer forlot AL i august 2015, deltok ikke partiet i nyvalget som ble avholdt 16.-20. august 2015.

I 2016 gjorde AL comeback, og vant, i samarbeid med FP, et parti med røtter i AL sitt tidligere rivalparti, valget på DonaldForum vinteren 2017. Daværende Partileder RK ble Statsminister for perioden vinter/vår 2017.

Partiet er ikke aktivt lenger per i dag.

Tidligere Medlemmer Rediger